เจ้าหน้าที่ รพ.ฮอด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นม.1-ม.​3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม.

เจ้าหน้าที่ รพ.ฮอด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตพิชิตความสุขให้กับนักเรียนชั้นม.1-ม.​3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม.

Please Login to Comment.