เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้่ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

Please Login to Comment.