เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.