ผู้บริหารโรงพยาบาลฮอด คนปัจจุบัน นายทวิช แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด