เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลฮอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา
[

pdf-embedder url=”https://www.hodhospital.go.th/wp-content/uploads/2024/07/boq-1.pdf” title=”boq”]

แบบ

 

Please Login to Comment.