โรงพยาบาลฮอด ขอขอบพระคุณ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบพระคุณ 
 บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด
มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ไว้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลฮอด
 

Please Login to Comment.