เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

Please Login to Comment.