เรื่อง ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะน้ำยาเคลม-18-รายการ

Please Login to Comment.