เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา CBC ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศน้ำยา-CBC

Please Login to Comment.