โรงพยาบาลฮอด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จย่า

โรงพยาบาลฮอด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จย่า

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 66 ที่บ้านดอยแอก ต. นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Please Login to Comment.