เรื่อง… ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (60%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม

Please Login to Comment.