บุคลากรโรงพยาบาลฮอดได้เข้าร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์

 บุคลากรโรงพยาบาลฮอดได้เข้าร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมอำเภอฮอด

 
 

Please Login to Comment.