เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Please Login to Comment.