คพสอ.ฮอด สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร

คพสอ.ฮอด สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว.
ในการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565

 

Please Login to Comment.