ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา-ทำความสะอาด-ปี-2565

Please Login to Comment.