ขอขอบคุณพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นวิทยา ได้มอบน้ำหวานให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอขอบคุณพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นวิทยา ได้มอบน้ำห […]

Read more ...

CPG

     

Read more ...

ไวรัสโคโรน่า

Read more ...

ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ่า

โรงพยาบาลฮอด ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ่า  

Read more ...

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Read more ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอดจากอดีดจนถึงบัจจุบัน

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสร็ฐ 2521-2525 นายแพทย์สุว […]

Read more ...

slide

Read more ...