ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้ม

Read more ...

ออกหน่วยปฐมพยาบาลคัดกรองสมรรถาพร่างกายตำรวจ

Read more ...

รับมอบห้องความดันบวก

Read more ...

ภาระกิจออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ.สนาม ฮ ฉุกเฉินอำเภอฮอด

Read more ...

ทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย Intermediate care

Read more ...

กิจกรรม 5 ส และรวมพลังปลูกผักปลอดสารพิษ

Read more ...

ประชุมหัวหน้าส่วนนาชการแบะร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอคนใหม่

Read more ...

ร่วมกิจกรรมรวมพลังอาสาดับไฟและฝุ่นละออง pm2.5

Read more ...

ตัวแทนโรงพยาบาลฮอดเข้าร่วมพิธีรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดบ้านขุน

Read more ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

Read more ...