ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบสำหรับตู้ปลอดเชื้อ Biological safty cacinate class ll

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

EB-2-ข้อ-3.2-3.2.3-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ […]

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการพิจารณาการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)

EB-4-ข้อ-2-2.1-สขร.1-เดือนกุมภาพันธ์

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการพิจารณาการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สขร.1)

EB-4-ข้อ-2-2.4-สขร.1-เดือนมกราคม

Read more ...

เรื่อง…รายงานผลการพิจารณาการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1)

EB-4-ข้อ-2-2.3-สขร.1-เดือนธันวาคม

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจ […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read more ...