เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB OUT ปีงบประมาณ 2565

Read more ...

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Read more ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more ...

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ

Read more ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more ...