ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

)

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Read more ...

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 2 รายการ

Read more ...

ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Read more ...

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Read more ...