ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ

จำนวนผู้เข้ารับวัคซีน CoVid-19 โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
Loading...
ขั้นตอนรับบริการ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
จองคิวออนไลน์
ช่องทางร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
กัญชาทางการแพทย์
.......ผู้ป่วย
ตารางการให้บริการ