Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

admin

1.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เดือนสิงหาคม)

รายงานผลการดำเนินงานรอบ-6-เดือนหลัง-สิงหาคม

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้่ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ