โรงพยาบาลฮอด "เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำ ปี 2564 "
รอบรั้วโรงพยาบาลฮอด
ไม่พบเรื่อง
คำสั่งประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

อัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - โควิด-19 ในประเทศไทย
 
 

ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค Department Of Disease Control
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล
แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา
คำแนะนำการป้องกันสำหรับประชาชน
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน รพ.สต.
แนวทางและการใช้กฎหมายบังคับ
การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนและน้ำยาล้างมือ
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน ชุมชน
แนวทางการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย
เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อ (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
กิจกรรม