ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค Department Of Disease Control
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาล
แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา
คำแนะนำการป้องกันสำหรับประชาชน
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน รพ.สต.
แนวทางและการใช้กฎหมายบังคับ
การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนและน้ำยาล้างมือ
คัดกรองโดยใช้นิยาม
แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน ชุมชน
แนวทางการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อ (COVID-19)/สื่อความรู้/คำแนะนำ/แนวทางดำเนินงาน

SAVE HERO-KILL COVID-19

ไม่พบเรื่อง

กิจกรรม

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คลังความรู้ผู้ป่วย

เรื่องน่ารู้ COVID-19

หมอเตือนระวัง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคที่มากับยุง

ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต !

6 วิธี ป้องกันตัวเองจากฝุ่นควัน

มารู้ทัน “โรคไข้เลือดออก” กันเถอะ!!

วิธีเตรียมอาหารสายยางให้แก่ผู้ป่วย

อาหารลดหวาน มัน เค็ม

รอบรู้เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า”

การจัดการความรู้