คำแนะนำสำหรับประชาชน

คำแนะนำสำหรับประชาชน

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ (ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ปรับปรุง 16 กุมภาพันธ์ 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ปรับปรุง 11 กุมภาพันธ์ 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด(ปรับปรุง 23 กุมภาพันธ์ 2563)  
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน (ปรับปรุง 30 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ หรือรถโดยสายไม่ประจำ (รถตู้เช่า, รถบัสเช่า, รถเช่าที่สนามบิน) ทั้งบริษัทและส่วนบุคคล (ปรับปรุง 30 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการนวดแผนไทย นวดสปา เพื่อสุขภาพ (ปรับปรุง 30 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการสวมหน้ากากอนามัย(ปรับปรุง 29 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร(ปรับปรุง 29 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) (ปรับปรุง 29 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับค่ายทหาร (ปรับปรุง 29 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา สวนสนุก (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
ข้อมูลสำหรับมัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
ข้อมูลสำหรับบริษัททัวร์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง 28 มกราคม 2563)
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข