คำสั่งประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

 

Read more ...

กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจำวัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา14.00-16.00 น. กิจกรรมบรร […]

Read more ...

คพ.สอ.ฮอด ได้จัดอบรมผู้ก่อการดี (Merit maker) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ ของ อปท.ในเขตอำเภอฮอด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 คพ.สอ.ฮอด ได้จัดอบรมผู้ก่อการดี […]

Read more ...

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนพดลพานิช หจก.ปิยะภัณฑ์ ฮอด และบริษัท SCG ที่ได้มอบห้องความดันอากาศบวก

โรงพยาบาลฮอดขอขอบคุณ บริษัทนพดลพานิช หจก.ปิยะภัณฑ์ ฮอด […]

Read more ...

โรงพยาบาลฮอด “เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำ ปี 2564 “

โรงพยาบาลฮอด “เปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิรับวัคซีนป้ […]

Read more ...

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

กิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2564 บูร […]

Read more ...

กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อ ” สมาธิบำบัด ”

กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อ ” สมาธิบำบ […]

Read more ...

ตัวแทนโรงพยาบาลฮอด เยี่ยมให้กำลังใจด่านคัดกรองโควิตในชุมชน. บ้านดงดำ. บ้านนาคอเรือและบ้านแม่ลอง

ตัวแทนโรงพยาบาลฮอด เยี่ยมให้กำลังใจด่านคัดกรองโควิตในชุ […]

Read more ...

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการ […]

Read more ...

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   

Read more ...