เรื่อง…เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา […]

Read more ...

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ […]

Read more ...

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ […]

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร […]

Read more ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ chem

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแ […]

Read more ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ CBC

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพ […]

Read more ...

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ […]

Read more ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-1-รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-1-รายกา […]

Read more ...