ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ […]

Read more ...

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห่้องปฏฺิบัติการ (LAB OUT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห่้องปฏฺิบัติการ (LAB OUT) ป […]

Read more ...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจว […]

Read more ...

เรื่อง…ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับป […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูม […]

Read more ...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชน […]

Read more ...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ประจำปีงบ 2562

เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปร […]

Read more ...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปีงบประมาณ2562

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของเม […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน๋ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูม […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดูแล ปรับป […]

Read more ...