งานวิ่ง เมืองฮอดมินิมาราธอน

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

อบรมป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ