Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห่้องปฏฺิบัติการ (LAB OUT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห่้องปฏฺิบัติการ (LAB OUT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

สเปค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง…ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ-ครั้งที่-1

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สเปค

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 16 รายการ

สเปค