Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ chem

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-16-รายการ

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลข่างสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561

 

 download