เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภั […]

Read more ...

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (70%) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง…เผนแพร่แผนการจัดซื้อที่เบิกจ่ายในลักษณะงบล […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัีณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัีณฑ์ยา […]

Read more ...

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้ […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read more ...

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล […]

Read more ...

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

เรื่อง…ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม […]

Read more ...

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-1-รายกา […]

Read more ...

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด (20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง…ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ […]

Read more ...