กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจำวัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา14.00-16.00 น.
กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อธรรมะกับชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมออบหลวง และผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยได้รับฟัง

Please Login to Comment.