คพ.สอ.ฮอด ได้จัดอบรมผู้ก่อการดี (Merit maker) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ ของ อปท.ในเขตอำเภอฮอด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 คพ.สอ.ฮอด ได้จัดอบรมผู้ก่อการดี (Merit maker) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก ให้กับเจ้าหน้าที่ ของ อปท.ในเขตอำเภอฮอด

Please Login to Comment.