กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อ ” สมาธิบำบัด ”

กิจกรรมบรรยายธรรมะกับการทำงาน ในหัวข้อ ” สมาธิบำบัด ” โดยพระปลัดพงษ์นราธร ธมมาวุโธ วัดสันกู่ วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ.ห้องประชุมออบหลวง ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร และผู้รับบริการอย่างมาก และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการ การเว้น-ระยะห่าง จึงมีการถ่ายทอดเสียงตามสายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ร่วมรับฟังธรรมะอย่างทั่วถึง

Please Login to Comment.