เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด ให้คำแนะนำเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา รวมทั้งมอบโปสเตอร์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อในเด็ก ให้แก่สถานศึกษาในเขต ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Please Login to Comment.