ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมััติพร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-ประกวดราคาเช่าเครื่อง-CBC

Please Login to Comment.