โรงพยาบาลฮอด​ ขอขอบพระคุณ​ท่านเจ้าอาวาส​ วัดทรายมูล​ อ.หางดง​ จ.เชียงใหม่​

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563​
โรงพยาบาลฮอด​ ขอขอบพระคุณ​ท่านเจ้าอาวาส​
วัดทรายมูล​ อ.หางดง​ จ.เชียงใหม่​และผู้มีจิตศรัทธา
ที่ได้กรุณานำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม​ มามอบให้ผู้รับบริการ​และบุคลากร​โรงพยาบาลฮอด
 

Please Login to Comment.