การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลฮอด

ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่5 ( อำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่แจ่ม) ระหว่างวันที่ 2-13 พ.ย.2563

ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด

Please Login to Comment.