กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี

“โรงพยาบาลฮอด” จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี มีการรณรงค์การล้างมือ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี” โดยมีการรณรงค์การล้างมือของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลฮอด ได้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ เกิดวัฒนธรรมในการล้างมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง จัดกิจกรรม ณ บริเวณจุดที่ให้บริการผู้ป่วยนอก หน่วยงานในโรงพยาบาล มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ญาติและผู้มารับบริการ ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

Please Login to Comment.