ประชุม RBRA. 3 อำเภอ ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย วันที่ 28 มิถุนายน 2561