ประกาศจังหวัดเชียงใหม่-ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ-LAB-OUT-ปี-2564