ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.ประกาศเผยแพร่แผน

Please Login to Comment.