ตัวแแทนรพ.ฮอดร่วมถวายเทียนพรรษา​ วัดโค้งงาม​ วัดแม่ทัง วัดหางดง