วันพฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล

ทำพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจ

พร้อมอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาล