เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (มี.ค.) และรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-พ.ค.)

EB-2-ข้อ-3.2-3.2.3-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.-พ.ค.

Please Login to Comment.