เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนชับ (CAB) จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

Please Login to Comment.