เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฮอด

เนื่องในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลฮอด

   ครบรอบ 39 ปี จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอดทุกท่าน

                                  ร่วมทำกิจกรรมดังนี้

                                       เวลา 6.30 น. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน ณ.อาคารฟิตเนส

 

Please Login to Comment.