บริษัท หยวน เซิ่ง เฟรช จำกัด อ.จอมทอง มอบalcohol hand gel สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลฮอดและผู้รับบริการ
ขอขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏