โรงพยาบาลฮอดขอขอบพระคุณ ตัวแทนบริษัท คิงส์วิธ บ้านแม่เหาะ แม่สะเรียง มอบอุปกรณ์ทำface shieldให้กับโรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ