Big Cleanning Day

บุคลากรโรงพยาบาลฮอดช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลฮอดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อให้เจ้าหน้าที่  มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และร่วมเเรงร่วมใจกันทำความสะอาดในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ รักษาความสะอาด เเละทำให้สภาพเเวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

 

Please Login to Comment.