เรื่อง…รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

EB-2-ข้อ-3.2-3.2.3-รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.ค.-ก.พ.

Please Login to Comment.