บริษัท นพดลธุรกิจยนต์ 2509 จำกัด จังหวัดลำพูน ได้บริจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเดิน

โรงพยาบาลฮอด ขอขอบคุณ

บริษัท นพดลธุรกิจยนต์ 2509 จำกัด จังหวัดลำพูน ได้บริจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเดิน

รถวิลแชร์ วอล์คเกอร์ ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า ถุงผ้า ทางรพ.ฮอด จะนำอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ

Please Login to Comment.